Dnia 4 października w Szkole Podstawowej w Nowokorninie odbyła się ważna uroczystość. Tego dnia uczniowie klasy pierwszej i przedszkola złożyli ślubowanie w obecności uczniów, nauczycieli i rodziców. Odbyła się też krótka prezentacja umiejętności recytatorskich i wokalnych naszych najmłodszych członków społeczności szkolnej. Na koniec rodzice naszych uczniów i przedszkolaków zorganizowali poczęstunek. Uroczystość przygotowała pani Barbara Tyniewicka przy ścisłej współpracy z rodzicami dzieci i wsparciu pani Jolanty Grygoruk.