Drukuj

 Szkoła Podstawowa w Dubinach znalazła się w gronie 50 szkół z 5 województw, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową w Warszawie. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów,  rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza.
I etap projektu realizowany był w naszej szkole podczas pierwszego tygodnia  ferii zimowych w dniach 21-25 stycznia 2019 roku.

     Projekt ,,Ferie z ekonomią’’ charakteryzuje ciekawa formuła – uczniowie brali udział w grach i zabawach ekonomicznych np. „Fabryka książek”, „Rynek jabłek”, „Barter”, „Ulepszanie świata”. Młodzież zdobywała wiedzę, m. in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznawała podstawowe pojęcia ekonomiczne. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie pana Mirosława Kojło oraz studenta ekonomii pana Macieja Cichockiego.

      W czwartek 24 stycznia uczestnicy projektu odbyli wycieczkę do Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku. Przedstawicielka banku pani Ida Stefanowicz bardzo interesująco przedstawiła prezentację na temat działalności NBP. Przybliżyła podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i bankowości, roli banku centralnego oraz banków komercyjnych. Z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych omówiła  historię pieniądza. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć banknoty, które wykorzystywane są obecnie jako środki płatnicze oraz te, które wyszły już z obiegu. Duże zainteresowanie wśród  młodzieży wzbudził obieg banknotów i monet w Polsce (między innymi: zasady wymiany zużytych i uszkodzonych znaków pieniężnych oraz wykrywanie i  zatrzymywanie fałszywych pieniędzy)

       W piątek 25 stycznia uczniowie odwiedzili  lokalną firmę Arino House – działającą od wielu lat na rynku meblarskim. Podczas wizyty w zakładzie uczniowie zapoznali się z procesem technologicznym wyrobu mebli na zamówienie.

      Uczestnicy projektu ”Ferie z ekonomią” atrakcyjnie spędzili ferie zimowe, a pozyskana wiedza oraz umiejętności ekonomiczne na pewno przyczynią się do podejmowania decyzji dotyczących dalszej drogi edukacyjnej. Należy podkreślić, że zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a młodzież wykazała się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością

      Uczniowie będą kontynuować swoją przygodę z ekonomią w II półroczu roku szkolnego w ramach II etapu projektu, gdy będą przygotowywać pracę projektową – model biznesowy własnej firmy.