Drukuj

     29 listopada 2018 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap finałowy IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce", skierowanego do podlaskiej młodzieży.

    Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności pięknych przyrodniczych miejsc na Podlasiu, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy Białowieskiej. 

     Konkurs, objęty jest Honorowymi Patronatami instytucji: Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz parków: Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

   W tegorocznej edycji Konkursu, w której uczestniczyło 686 uczniów z podlaskich szkół podstawowych i gimnazjów wzięli również udział uczniowie z naszej szkoły. Do etapu finałowego Konkursu przystąpiło 52 uczniów podlaskich szkół.

Kacper Karczewski z klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej w Dubinach otrzymał w w/w konkursie tytuł finalisty.

 

Opiekun konkursu: Halina Ciwun