Drukuj

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej,

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2019/2020

 

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

Informacje o kryteriach, liczbie punktów i dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I oraz oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego