Dnia 08.10.2018r. Wójt Gminy Hajnówka podpisała umowę na dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki OSP, które zrzeszają wielu członków. Strażacy uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz życiu lokalnej społeczności nie tylko na terenie Gminy Hajnówka.

 

W ramach realizacji dofinansowanego zadania zakupiony zostanie sprzęt, który znacznie przyczyni się do efektywności działań w akcjach. Jednostki OSP zostaną doposażone w brakujące narzędzia do ratownictwa drogowego oraz medycznego:

  • OSP Orzeszkowo: torba medyczna R1 wraz z wyposażeniem, pilarka do drewna, latarka akumulatorowa, sprzęt do oznakowania terenu akcji.
  • OSP Nowokornino: zbijak do szyb hartowanych, nóż do pasów bezpieczeństwa, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektor napięcia, przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, latarka akumulatorowa – 2 szt.
  • OSP Mochnate: automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), piła ratownicza do szyb klejonych, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, detektor napięcia.