piątka za segregację

Od 1 lipca 2017r. wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

  • PAPIER (kolor niebieski),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
  • SZKŁO (kolor zielony)
  • BIO (kolor brązowy).

 

 

 

 

 

herb gminy
 

Uwaga !!!!

 

Od października do kwietnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie

czynny w godzinach od 800 do 1600.

 

 

 

W dniu 2.10.2020r.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie czynny w godzinach od 800 do 1300. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

 

ugh

Gmina Hajnówka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Hajnówka” jest dofinansowane w 2020 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

odpady

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY HAJNÓWKA!!!

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, iż od sierpnia br. nastąpiła zmiana terminu płatności za odbiór odpadów komunalnych.

pszok

Stosownie do zapisów zawartych w art.4 ust. 24, art. 35 ust.1 i 2, art. 46 ust.1 ustawy z dnia 11września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895, z 2020 r. poz. 150, 284, 875) przypomina się, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiony do odbioru lub dostarczany do PSZOK-u powinien być kompletny. Za niekompletny uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu, tj.: lodówka pozbawiona agregatu, pralka bez silnika, TV bez cewki. Dostarczenie sprzętu niekompletnego lub rozkręconego oraz nieopróżnionego, tzn.: niewylana woda z pralki lub bojlera elektrycznego, nierozmrożona i nieopróżniona lodówka/zamrażarka – grozi odmową przyjęcia.