FORMY ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA

I. SELEKTYWNA

    4worki     kubel     kompostownik

     WORKI      +     POJEMNIK    + KOMPOSTOWNIK

W tej formie część odpadów (śmieci) wrzucami do worków (zgodnie z opisem – "WRZUCAĆ"), pozostałe odpady trafiają do pojemnika (zgodnie z opisem – "NIE WRZUCAĆ"), a odpady biodegradowalne wyrzucamy na kompostownik (resztki z kuchni, liscie, gałęzie, trawa, popiół). 

II. FORMA ZMIESZANA

    kubel     
kompostownik

   POJEMNIK        +   KOMPOSTOWNIK

W tej formie odpady (śmiecie) wrzucami do pojemnika, a odpady biodegradowalne wyrzucamy na kompostownik (resztki z kuchni, liscie, gałęzie, trawa, popiół).

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA

worek1 WRZUCAĆ:
butelki po napojach
opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np.: szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
opakowania po produktach spożywczych,
plastikowe zakętki,
plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
plastikowe koszyki po owocach i innych produktach,
styropian, puszki po napojach, sokach,
puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek,
zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa,
kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe

NIE WRZUCAĆ:
strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
odpady budowlane i rizbiórkowe,
nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
zużyte baterir i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

WAŻNE:
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.
worek2 WRZUCAĆ:
opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp. wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

NIE WRZUCAĆ:
luster i szkła zbrojonego,
fajansu i porcelany,
zużytych żrówek,
lamp jarzeniowych,
stłuczki szklanej,
szkła nietłukącego typu: DURALEX, ARCOROC,VERCO

UWAGA!!!
Nie tłuc szkła przed wrzuceniem.
worek3 WRZUCAĆ:
opakowania: papieru lub tektury,
gazety i czasopisma,
katalogi, prospekty, foldery,
papier szkolny i biurowy,
książki i zeszyty,
torebki papierowe,
papier pakowy

NIE WRZYCAĆ:
papier powlekany folią i kalkę,
kartony po mleku i napojach,
pieluchu jednorazowe i podpaski,
pampersy i podkładki,
worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
tapety,inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
worek4 WRZUCAĆ:
popiół węglowy i drzewny
żużel