Drukuj

Rachunek wyodrębnionych wpływów pod nazwą "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" dla mieszkańców Gminy Hajnówka

38 1020 1332 0000 1702 1206 9557

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2020 r. - do pobrania w formacie DOCPDF.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.03.2021

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) - pojemniki

20 17 17

Selektywne odpady komunalne: (metale i tworzywa sztuczne, szkło) – worki: żółty, zielony

20 17 17

Selektywne odpady komunalne: papier – worek niebieski

- 17 -

Selektywne odpady komunalne: (popiół) - worek szary

20 17 17

Selektywne odpady komunalne: (bioodpady) - worek brązowy

20 17 17
 

Borysówka, Bielszczyzna, Dubińska Ferma, Dubiny ulice: Cegielniana, Główna, Graniczna, Grzybowa, Leśna, Łąkowa, Nowa, Torowa, Wesoła, Zajęcza, Golakowa Szyja, Nowosady, Olchowa Kładka, Postołowo, Przechody, Sawiny Gród, Skryplewo, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.03.2021

 

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) - pojemniki

19 16 16

Selektywne odpady komunalne: (metale i tworzywa sztuczne, szkło) – worki: żółty, zielony

19 16 16

Selektywne odpady komunalne: papier – worek niebieski

- 16 -

Selektywne odpady komunalne: (popiół) - worek szary

19 16 16

Selektywne odpady komunalne: (bioodpady) - worek brązowy

19 16 16

Miejscowość:

Czyżyki, Dubicze Osoczne, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Puciska, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Wasilkowo, Wygoda.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.03.2021

 

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) - pojemniki

18 15 15

Selektywne odpady komunalne: (metale i tworzywa sztuczne, szkło) – worki: żółty, zielony

18 15 15

Selektywne odpady komunalne: papier – worek niebieski

- 15 -

Selektywne odpady komunalne: (popiół) - worek szary

18 15 15

Selektywne odpady komunalne: (bioodpady) - worek brązowy

18 15 15

Miejscowość:

Borek, Budy Leśne, Chytra, Czerlonka Leśna, Lipiny, Łozice, Orzeszkowo: Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Podrostyniec, Zatrostyniec, Bokówka, Wygon,  Mostek, Pasieczniki Duże, Progale, Sacharewo, Topiło.

Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.
Informacje udostępnione przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4, tel. 85 682 23 57 w.26.

 

https://puk-hajnowka.pl/menu/kwalifikacje/harmonogram-wywozu-nieczystosci/gmina-hajnowka.html