Stosownie do zapisów zawartych w art.4 ust. 24, art. 35 ust.1 i 2, art. 46 ust.1 ustawy z dnia 11września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895, z 2020 r. poz. 150, 284, 875) przypomina się, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiony do odbioru lub dostarczany do PSZOK-u powinien być kompletny. Za niekompletny uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu, tj.: lodówka pozbawiona agregatu, pralka bez silnika, TV bez cewki. Dostarczenie sprzętu niekompletnego lub rozkręconego oraz nieopróżnionego, tzn.: niewylana woda z pralki lub bojlera elektrycznego, nierozmrożona i nieopróżniona lodówka/zamrażarka – grozi odmową przyjęcia.

 

Przypomina się również, że

zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895, z 2020 r. poz. 150, 284, 875) można nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt (o wymiarze przekraczającym 25 cm) tego samego rodzaju przy kupnie bądź dostawie nowego. Ponadto ustawa zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej do sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

pszok