Drukuj

!!!UWAGA!!!

 KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW GMINY HAJNÓWKA

Wójt Gminy Hajnówka przypomina, że w związku z nasiloną liczbą powrotów do kraju  na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Informujemy, że deklarację można złożyć:

 

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2020 r. - do pobrania w formacie DOCPDF.

 

Jednocześnie przypomina się :