!!!UWAGA!!!

 KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW GMINY HAJNÓWKA

Wójt Gminy Hajnówka przypomina, że w związku z nasiloną liczbą powrotów do kraju  na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Informujemy, że deklarację można złożyć:

  • Elektronicznie za pomocą platformy ePUAP (https://moj.gov.pl/pismo-ogolne/usluga-online/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&xFormsFormName=Wniosek )
  • Elektronicznie za pomocą e-maila : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Przesyłając na adres: Urząd Gminy Hajnówka, Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
  • Osobiście w Urząd Gminy Hajnówka, Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok.47

 

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2020 r. - do pobrania w formacie DOCPDF.

 

Jednocześnie przypomina się :

  • iż w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy na podstawie art.6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.2010 z późn.zm.) wyda decyzję administracyjną naliczającą opłatę za odbiór odpadów komunalnych od ilości osób zamieszkałych według posiadanej wiedzy.
  • jeżeli zostanie stwierdzone, że na danej nieruchomości nie przestrzega się zasad segregacji, zostanie nałożona na to gospodarstwo opłata podwyższona jako dwukrotność opłaty podstawowej tj. 50,00 zł miesięcznie od jednej osoby. O zwolnienie z tej opłaty można będzie się ubiegać nie wcześniej niż po 6 miesiącach.
  • aby skorzystać z ulgi wysokości 10 zł/os./m-c należy złożyć deklarację zagospodarowywania bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku w Urzędzie Gminy Hajnówka dokonując zmiany dotychczasowej deklaracji. Po złożeniu powyższego oświadczenia opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wówczas wynosić 15,00 zł miesięcznie od 1 osoby.