Drukuj

 

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  2. Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

  3. Zarządzenie nr 378/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów do jednostek samorządu terytorialnego

  4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

  5. Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu Hajnowskiego