Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Gminie Hajnówka rozpoczęły się już 17 listopada 2017 r. w GCK w Dubinach, dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Dubinach przedstawiły inscenizację przygotowaną przez Panie Urszulę Szaduja-Milko oraz Monikę Michalczuk. Natomiast chór prowadzony przez Panią Marię Paszko przygotował pieśni patriotyczne. Uroczystość przypomniała dawne, ciężkie czasy, ale też wzbudziła refleksje wśród uczestników spotkania.

Na przełomie roku wszelkie uroczystości, konkursy w szkołach, czy to w Nowokorninie, Dubinach czy Orzeszkowie nawiązywały swoim charakterem do obchodów Niepodległości. 03 czerwca odbył się VI Piknik Rodzinny „Pod Niebem Niepodległej”.

W dniu 09.11.2018r. Wójt Gminy uczestniczyła w biciu rekordu w jednoczesnym śpiewaniu hymnu w szkołach „Rekord dla Niepodległej”  w Szkole Podstawowej w Dubinach.

 

W ramach obchodów 100 Rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ Wójt Lucyna Smoktunowicz złożyła kwiaty oraz zapaliła znicz przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowoberezowie. Z okazji świąt państwowych pod pomnikiem składają też kwiaty uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowokorninie. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego został ustawiony przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Nowoberezowie w roku 1992. Jest to replika pomnika marsz. J. Piłsudskiego z roku 1936.

 

 

Dowódca Garnizonu Białystok - płk Rafał Tadeusz Lis

Wojewoda Podlaski - Bohdan Paszkowski

Marszałek Województwa Podlaskiego - Jerzy Leszczyński

Prezydent Miasta Białegostoku - Tadeusz Truskolaski

 

serdecznie zapraszają na

 

WOJEWÓDZKIE

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

W BIAŁYMSTOKU

święto wojska polskiego

 

 

Już od sześciu lat spotykamy się  na terenie szkoły w Dubinach, by wspólnie celebrować Dzień Dziecka, otwierać przestrzeń do „bycia razem”  dla całej rodziny, uczyć się wzajemnego szacunku i dobrej zabawy. W tym roku okazją do świętowania jest też Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dnia 22 stycznia 2018r. w 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz z Przewodniczącym Rady Gminy Hajnówka Jarosławem Kotem, a także delegacją miasta Hajnówka na czele z Burmistrzem Jerzym Sirakiem, złożyła wieńce na mogile poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego z 1963r. w Orzeszkowie oraz przy pomniku na skwerze przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce.

Powstanie styczniowe wybuchło w dniu 22 stycznia 1863r. Zryw narodowościowy objął też Puszczę Białowieską, która była schronieniem oddziałów powstańczych: Rogińskiego, Duchińskiego, Wróblewskiego i Strawińskiego. Świadectwem walk o niepodległość jest mogiła z 1863r. sześciu nieznanych powstańców znajdująca się przy budynku szkoły w Orzeszkowie. W Puszczy Białowieskiej jest również kilka miejsc związanych z powstaniem min. w oddziale 575 są dwa krzyże jeden katolicki a drugi prawosławny, zaś w samej Hajnówce na cmentarzu rzymsko–katolickim znajduje się mogiła weterana Powstania Styczniowego Izydora Kuźmicza zmarłego w 1933r. Warto podkreślić, że w 150 rocznicę powstania w dniu 13 stycznia 2013r. na skwerze przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce odsłonięto i poświęcono pomnik Powstania Styczniowego.

DEBATA DUBINY

Dnia 17 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach odbyła się debata społeczna poświęcona ocenie stanu bezpieczeństwa w Gminie Hajnówka. W debacie wzięli udział: Pani Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce - nadkomisarz Tomasz Haraburda, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Hajnówce – komisarz Tomasz Waszczuk, oficer prasowy KPP w Hajnówce - asp. Szt. Irena Kuptel, dzielnicowe: st. asp. Barbara Sawienia i asp. Szt. Iwona Romaniuk, Alla Gryc – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce, Sekretarz Gminy Hajnówka Pani Halina Szymaniuk, duchowieństwo i mieszkańcy.

Debatę poprzedziły występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Dubinach. Mieszkańcy i zebrani goście mogli zobaczyć piękną inscenizację z okazji 99 rocznicy uzyskania niepodległości przygotowaną przez Panie nauczycielki – Urszulę Szaduję – Milko i Monikę Michalczuk. Wystąpił również chór pod dyrekcją Pani Marii Paszko. Dzieci i młodzież została nagrodzona gromkimi brawami.

Następnie Pan Konrad Piekarski z firmy Petramm przedstawił zagadnienia z dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka, który jest opracowywany w ramach projektu objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Było to kolejne spotkanie dotyczące w/w programu. Na spotkaniu mieszkańcy mogli zapoznać się z programem oraz wypełnić ankiety dotyczące miejsc w gminie, które można zgłosić do programu.

Potem wystąpił Komendant Powiatowy Policji nadkomisarz Tomasz Haraburda oraz Naczelnik wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Hajnówce komisarz Tomasz Waszczuk. Prelegenci omówili funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń, działania profilaktyczne oraz poruszyli tematy dotyczące poprawy bezpieczeństwa w gminie. Mieszkańcy mogli się dowiedzieć o aplikacji „Moja Komenda” oraz programie „Dzielnicowy bliżej nas”. W czasie dyskusji uczestnicy debaty mogli zgłaszać swoje uwagi co do bezpieczeństwa na terenie gminy.

Po debacie wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać ciekawą prezentację poświęconą historii Dubin i okolic, wygłoszoną przez Panią Allę Gryc – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce.

Na zakończenie głos zabrała Pani Wójt Lucyna Smoktunowicz, która podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie.