Wydarzenia z początku  XX wieku pozwoliły odrzucić jarzmo niewoli, odbudować Polskę i odbudować polską rodzinę. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Odzyskanie niepodległości było procesem stopniowym. 11 listopada Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową, natomiast w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu.

 

Już przed wybuchem wojny Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że światowy konflikt, który dotknie zaborców, może stanowić niepowtarzalną okazję do wyzwolenia kraju. Listopadowe wydarzenia poprzedził sukces, jakim było uwzględnienie 8 stycznia 1918 roku w 14-punktowym programie pokojowym prezydenta USA Woodrowa Wilsona punktu trzynastego, zakładającego konieczność przywrócenia Polsce niepodległości. Podpisanie rozejmu w Compiegne pod Paryżem oznaczało, że w nowym, powojennym świcie znajdzie się miejsce dla Polski.

 

Dziś po 100 latach niepodległości świętowano uroczyście ten Jubileusz nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przez cały rok jubileuszowy odbywały się różne wydarzenia.

 

11 listopada 2018 roku w Parku Miejskim w Hajnówce został uroczyście zasadzony „dąb Niepodległości”. W uroczystości uczestniczyli włodarze miasta, Wójt Gminy Hajnówka, włodarze powiatu, duchowni oraz przedstawiciele jst i służb mundurowych. Był to setny dąb posadzony na stulecie odzyskania niepodległości przez władze samorządowe. W dniu 13.06.2018 r. w czasie Festynu Ekologicznego posadzono 10 dębów. W tym dąb samorządowy.  

 

Wójt Gminy Hajnówka