Akcja Sprzątanie świata - Polska 2019
20-22 września

"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

 

Zapraszamy Was do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska. Akcja "Sprzątanie świata - Polska" to są proste działania, ale my już czujemy smak towarzyszącej im przygody i już się cieszymy na wiele wspaniałych rzeczy, które z tej okazji - jak co roku - wydarzą się w naszym kraju :)

Jak zawsze kulminacja Akcji nastąpi w trzeci weekend września, w tym roku to  20-22 września. Ale jeśli Wasze plany, możliwości lub potrzeby wymagać będą od Was innego terminu - to oczywiście działajcie wtedy, kiedy to potrzebne :)

Temat tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

I do tego Was szczególnie właśnie zachęcamy: podejmujcie działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. To będzie stosowna w praktyce filozofia Zero Waste.

Inicjujcie sprzątania tam, gdzie należy posprzątać, ale także wyszukujcie zanieczyszczone miejsca i zgłaszajcie ich lokalizacje do swoich urzędów gmin.

I rzecz trzecia, równie ważna jak nieśmiecenie i sprzątanie: zmiana - tak naszych indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).
Pytajcie także kandydatów w tegorocznych wyborach parlamentarnych o ich podejście do rozwiązywania największych problemów środowiskowych - wszak to oni będą tworzyć prawo w naszym kraju i wpływać na politykę środowiskową Państwa. Niech kandydaci do parlamentu czują i wiedzą, że nas, wyborców, obywateli, bardzo interesuje to, aby Polska dobrze radziła sobie z przeciwdziałaniem zaśmieceniu, z gospodarką odpadami, zmianami klimatycznymi, ochroną zasobów wodnych, ochroną lasów i mokradeł, z produkcją czystej energii i by stawała się coraz bardziej zasobooszczędna i energooszczędna... To także bardzo ważna i potrzebna, i oby prawdziwie dobra zmiana.

Zachęcamy Was zatem do promowania nieśmiecenia (np. może promocja wielorazowych produktów? może lokalna kampania propagująca wymianę "jednorazówek"?), do sprzątania cennych przyrodniczo i kulturowo terenów publicznych, do akcji, konkursów czy festiwali promujących segregację odpadów. Znając Waszą inwencję i konsekwencję w działaniu - na pewno "będzie się działo"... ;)

Ten rok to także szczególny dla nas Rok 25-lecia Fundacji Nasza Ziemia. Szykujemy w związku z tym kilka działań innych niż zwykle... :) Niedługo będziemy uchylać rąbka tajemnicy... ;)

Zachęcamy do rejestracji swojego udziału - pozwoli to nam być w łatwym kontakcie mailowym z zainteresowanymi i informować Was skutecznie o wszystkich nowościach i ważnych sprawach związanych z tegoroczną akcją.

https://www.facebook.com/events/348081426123948/

http://naszaziemia.pl/programy/ssp/edycja-2019/?fbclid=IwAR18L_PIkj_FVs70hAjI2p1oxU3UmOAPzpfqUYonaDAmEdWt3B94vpcxrsM

 

Życzymy Wam dobrych pomysłów, energii do działania i wiele satysfakcji z dobrej roboty!!! :)

Mira Stanisławska-Meysztowicz

Inicjatorka Akcji w Polsce

i założycielka Fundacji Nasza Ziemia

Sławek Brzózek

Prezes Zarządu

Fundacji Nasza Ziemia

               
         logo sprzatanie swiata 980

 

wydarzenie szyld na www

 

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie udzielane są w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce,

ul. Piłsudskiego 7, pok. 134

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Zapisy pod nr telefonu: 85 682 48 36

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

lub osobiście w pok. 9 Starostwa Powiatowego w Hajnówce

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
  • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach
  • Sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZEKAZYWANIA OPINII O UDZIELONEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB PORADNICTWIE OBYWATELSKIM

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim wypełnia osobiście osoba uprawniona.

Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne

Uzupełnioną kartę należy umieścić w oznakowanej urnie

Osoby uprawnione mogą również przekazywać staroście opinię o udzielonej pomocy w dowolnym terminie:

  • telefonicznie, nr tel.: 85 682 48 36
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

 

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskim

Lista jednostek poradnictwa specjalistycznego

 

 

Uprzejmie informuję, iż wzorem lat ubiegłych, Urząd Statystyczny w Białymstoku przystępuje do realizacji działań promujących badania ankietowe na terenie województwa podlaskiego.

 

Zmiany zachodzące w społeczeństwie i gospodarce wymagają realizacji stałych badań, z wyników których korzysta całe społeczeństwo. Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw domowych. Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny są badaniami reprezentacyjnymi, a więc są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, zechciały wziąć w nich udział i udzielić rzetelnych oraz wyczerpujących informacji. Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS: http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

 

plakat badania

 

Pismo - promocja badań ankietowych gminy 2019

Plakat - badania społeczne 2019

Szanowni Państwo, 

W imieniu Podlaskiego Towarzystwa Informatycznego Koła w Białymstoku, oraz Fundacji Kierunkowskaz, chciałabym serdecznie zaprosić 

do wzięcia udziału w: 

Konferencji Smart City oraz Internetu Rzeczy (IoT)

"O nową jakość życia w miastach"

organizowanej pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem natomiast objął Państwowy Instytut Badawczy - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur z siedzibą w Warszawie.

Konferencja odbędzie się

14 czerwca 2018, o godzinie 10:00

w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki

przy ul. Ciołkowskiego 1M

Szczegóły wydarzenia przesyłam w załączonym dokumencie - Zaproszeniu, gdzie znajduje się również krótki opis i wyjaśnienie tematyki konferencji oraz Agenda spotkania. Pozostałe informacje pod linkiem konferencji: https://www.smartcities.kierunkowskaz.pl/ .

Będzie nam miło Państwa gościć na współorganizowanej przez nas Konferencji.

 

Pozdrawiam serdecznie,
Katarzyna Grucel

Szczegóły w załączniku

Mieszkańcy gminy to konsumenci, którzy są priorytetem dla Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który prowadzi kampanię edukacyjną „Wiem co podpisuję”. Kampania skierowana jest do konsumentów mających niską świadomość zagrożeń na rynku usług telekomunikacyjnych, w głównej mierze do osób 50+.

Kampania została zainicjowana przez Prezesa UKE po docierających sygnałach od konsumentów, iż nieuczciwi przedstawiciele handlowi nakłaniają ich do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych (podpisanie nowej umowy). Skala tych zjawisk jest bardzo wysoka, o czym świadczy liczba wniosków o interwencję u dostawców usług telekomunikacyjnych, kierowanych przez poszkodowanych konsumentów do Prezesa UKE. Nieuczciwi przedstawiciele handlowi celowo wprowadzają w błąd konsumentów lub nie informują, jakiego operatora reprezentują oraz jakie są ewentualne skutki zmiany operatora. Osoby starsze mają problemy z zapoznaniem się z dokumentami i zrozumieniem umowy. W efekcie nie korzystają z prawa do odstąpienia od umowy.

Celem kampanii jest uświadomienie konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków zarówno na etapie zawierania umowy, jak również korzystania z usług. Dotarcie do jak największej liczby konsumentów pozwoli na ograniczenie szerzącego się procederu zawierania umów z naruszeniem dobrych obyczajów.

Zapraszam na stronę internetową http://www.cik.uke.gov.pl, gdzie znajduje się więcej informacji o działalności UKE i kampanii http://www.cik.uke.gov.pl/wiem-co-podpisuje-21312.

Plakat1