Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy mieszkańców Borysówki działa prężnie wioska tematyczna „Borysówka – Wieś Drewniana”. W październiku Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka uczestniczyło w IV edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej” i zajęło I miejsce.

W dniu 9 listopada 2018 r. odbędzie się spotkanie POTAŃCÓWKA Z MUZYKĄ NA ŻYWO, które jest realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ”Kultura – Interwencje  2018. EtnoPolska”.

 

potancowka