W ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie dni Muzyki Cerkiewnej i inicjatywie Pani Wójt Gminy Hajnówka Lucynie Smoktunowicz gościliśmy zespół Duschechka z Rygi, który wystąpił w świetlicy w Mochnatem oraz w cerkwi w Orzeszkowie. Zespół zachwycił słuchaczy piękny wykonaniem zarówno utworów cerkiewnych jak i świeckich. W Mochnatem wstąpiły również chóry działające przy cerkwi św. Michała Archanioła w Starym Korninie oraz Wniebowstąpienia w Nowoberezowie.

Natomiast podczas koncertu w cerkwi w Orzeszkowie oprócz chóru Duschecha wystąpiły grupa „Preobrażenije” z Żytomierza, chór Katedry Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego z Łodzi oraz chór Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie.