W imieniu Komitetu Organizacyjnego, któremu mam zaszczyt przewodniczyć oraz Starosty Sokólskiego Pana Piotra Rećko, Burmistrz Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej, Dziekana Dekanatu Sokólskiego ks. Stanisława Gniedziejko, Proboszcza Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce ks. Jarosława Ciuchnę, a także wszystkich współorganizatorów (Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku, 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej) serdecznie zapraszam do udziału w obchodach 100-lecia Bitwy Niemeńskiej, które odbędą się 13 września 2020 roku (rozpoczęcie uroczystości o godz. 9.30 w Sokółce).

Przekazuję zaproszenie wszystkim zainteresowanym wydarzeniami z naszej historii, które powinny stanowić ważną część wspólnej świadomości patriotycznej wszystkich Polaków.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

 

bitwa