Pomimo trudności, jakie przyniósł rok 2020, kolejna odsłona festynów odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

To już będzie 12 edycja białoruskich festynów  z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury. Przez 11 lat Muzeum zorganizowało już 70 takich festynów. Mieszkańcy siedemdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką, śpiewami i tańcami. Festyny odbywają się bowiem w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny.

Zaplanowanych jest w tym roku pięć festynów w pięciu wsiach powiatu hajnowskiego.

Drugi festyn w tym roku odbędzie się w Pasiecznikach Dużych w gminie Hajnówka  6.09.2020, w niedzielę -  początek o godz.15.00

W programie:

- Występy zespołów:

 • CZYŻOWIANIE (Czyże);
 • ŻAWARANKI (Mochnate);
 • RUCZAJOK (Białowieża)
 • METRO (Hajnówka);
 • DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka);
 • RODNY KUT (Narew)

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

- konkursy z nagrodami

- Zbiórka dla Kubusia Suchodoły z Hajnówki, chorującego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA1). Kuba potrzebuje 10 milionów złotych by żyć......

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

UWAGA!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA z powodu COVID-19 do 150 osób.

Widzów obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, czyli noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych, utrzymywania dystansu od siebie (nie dotyczy rodzin) oraz dezynfekcji rąk. Wstęp na podstawie podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia.

 

ORGANIZATORZY:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

Wójt Gminy Hajnówka

Gminne Centrum Kultury w Dubinach

PATRONAT:

TVK Hajnówka

TV PODLASIE

Radio Białystok

 

Zapraszamy również na kolejne festyny:

13.09.2020- Babia Góra (gmina Narewka)

20.09.2020- Żuki (gmina Kleszczele)

 

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Starostwa Powiatowego w Hajnówce

 

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

6.09.2020 Вялікія Пасечнікі ў гміне Гайнаўка, пачатак у 15.00 г.

У ПРАГРАМЕ : * Выступы калектываў:

 • ЧЫЖАВЯНЕ (Чыжы)
 • ЖАВАРАНКІ (Махнатae)
 • РУЧАЁК (Белавежа)
 • МЭТРО (Гайнаўка)
 • Давід Шымчук Банд (Гайнаўка)
 • РОДНЫ КУТ (Нараў)

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

* конкурсы з прызамі

Арганізатар:

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

Партнёры:

Улады Гміны Гайнаўка

Гмінны цэнтр культуры ў Дубінах

 

 06.09.20 i tam plakat

https://bialowieza.travel/imprezy/kalendarz-wydarzen/wydarzenie/628-festyn-i-tam-zywuc-ludzi-pasieczniki-duze