Kolejna projekcja filmu "Koncert Życia" już za nami. Tym razem odwiedziliśmy miejscowość Lipiny (13.12.2019), gdzie w odmalowanej i oddanej do ponownego do użytku świetlicy wiejskiej, odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w którym uczestniczyli również zaproszeni goście, tj. Wójt Gminy Hajnówka - pani Lucyna Smoktunowicz oraz dzielnicowy z rejonu Gmina Hajnówka - sierż. sztab. Michał Kościuczuk.

Obecne na sali przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich LIPINIANKI (współorganizator spotkania),  wyraziły oficjalne podziękowania dla Pani Wójt za przychylność w sprawie remontu oraz za wszelką okazaną w czasie jego trwania pomoc - zwłaszcza za udostępnienie gminnej brygady remontowej na potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia.  Pani Wójt nie pozostała dłużna swoim przedmówcom i zaznaczyła, że remont możliwy był dzięki wsparciu finansowo-rzeczowemu Koła Gospodyń Wiejskich Lipinianki z Lipin, radnej Gminy Hajnówka - p. Katarzyny Jakubowskiej oraz sołtysa wsi Lipiny - p. Olimpii Bołtromiuk. Podjęta współpraca zdecydowanie zaprocentowała i takim oto sposobem możemy cieszyć się nowym wystrojem lipińskiej świetlicy, w związku z czym pozostaje mieć nadzieję, że również okoliczni mieszkańcy chętniej będą spędzać w niej swój wolny czas.

Chwilę później głos zabrał rejonowy dzielnicowy i wygłosił krótką prelekcję na temat zachowania bezpieczeństwa przez pieszych poruszających się po zmroku. Wielokrotnie podkreślał, jak istotne jest zakładanie elementów odblaskowych przez uczestników ruchu, szczególnie po zmroku. Zwieńczeniem jego wykładu było wręczenie obecnym mieszkańcom odblasków - oczywiście z sugestią, aby nie zapominali o nich poruszając się w ciemnościach :)

Po przemowach i podziękowaniach rozpoczął się oczekiwany regionalny  film dokumentalny. I tradycyjnie spotkał się z pozytywnym odbiorem zgromadzonej publiczności, która po zakończonej projekcji zadawała również pytania na tematy około filmowe. Grudniowemu seansowi  towarzyszył ponadto stoliczek kawowy z gorącymi napojami oraz słodkości, o które zatroszczyło się Koło Gospodyń Wiejskich Lipinianki, za co serdecznie dziękujemy !

 

Jednocześnie informujemy, że film pt. "Koncert Życia" można będzie obejrzeć również

22 grudnia 2019 (niedziela), początek: godzina 14:00.

w świetlicy wiejskiej w  M o c h n a t e m.

Z a p r a s z a m y  !