W dniu 14 stycznia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Chytrej spotkały się Panie, aby w ślad za innymi mieszkankami Gminy założyć Koło Gospodyń Wiejskich. Było to już kolejne ze spotkań na terenie Gminy Hajnówka, inicjujące zakładanie KGW, które rozpoczęły się od listopada 2018 r.

W dniu 05 grudnia 2018 r. w GCK w Dubinach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły Panie nie tylko z Dubin, ale i z okolicznych miejscowości. Przybyły też członkinie prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Berezowie. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy UG, p.o. Dyrektor GCK w Dubinach, Radni Gminy Hajnówka oraz Pani sołtys Dubin.

Obecność Pani Wójt w tych spotkaniach była okazją do rozwiązania wielu problemów i spraw nurtujących zebrane osoby. Każdy kto chciał, mógł porozmawiać nie tylko o sprawach gminy czy wsi, ale też o własnych problemach.