W dniu 19.01.2019 r. w Nowoberezowie odbył się I Wieczór Kolęd zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Berezowianki”. W Wieczorze zaprezentowały się chóry: „Woskliknowienije” z Hajnówki, Zespół „Asteria” z Bielska Podlaskiego, Chór Leśników Puszczy Białowieskiej, Chór Muzyki Cerkiewnej w Warszawy, chór z Parafii Prawosławnej w Nowoberezowie oraz Zespół „Dobryna”  z Białegostoku.

Można było posłuchać kolęd w różnych językach, a to sprzyja integracji środowisk o odmiennych narodowościach i wyznaniach. Chwile spędzone z kolędą, to chwile zadumy i refleksji. Zamierzony efekt został osiągnięty.

I w tym miejscu należałoby wspomnieć o Paniach z KGW „Berezowianki”, które poświęciły swój czas, aby dostarczyć wszystkim zebranym wielu przeżyć i wzruszeń.