Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy

...

"W poszukiwaniu dawnej i współczesnej różnorodności Czeremchy i okolic"

W dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w Brześciu na Białorusi.

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce oraz Bractwo Prawosławne Św.św. Cyryla i Metodego

...