W dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w Brześciu na Białorusi.

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce oraz Bractwo Prawosławne Św.św. Cyryla i Metodego

...

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to tytuł cyklu debat społecznych, które będą

...

Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej przyciągają oryginalną sztuką ludową i zdrową

...