Zarząd LGD „PB” ogłasza powtórny konkurs na zastępstwo na stanowisko Specjalista ds. realizacji

...

pt. „Rok 1917 - retrospektywa. 100 lat wielkich zmian w Rosji”.